Bazální metabolismus (BMR – basal metabolic rate) 
znamená asi toľko ako “základná látková premena”. Ide o hodnotu pokojovej energetickej spotreby tela. Je to vlastne “neutrál” organizmu. V praxi sa jeho hodnota takmer nedá zmerať, si vyžaduje veľmi špecifické podmienky pokoja, preto sa k jej stanovenia používa približný výpočet.

Hodnota bazálneho metabolizmu sa líši podľa pohlavia, veku a hmotnosti sk.wikipedia.org. Mimo to má každý inak nastavený metabolizmus, podľa úrovne fyzického výdaja, štýlu života a genetickej výbavy. Bazálny metabolizmus nadobúda hodnoty cca 1700 kJ (400 kcal) u subtilního seniora až napríklad 5000 kJ (1200 kcal) u stokilového päťdesiatnik.

Z hodnoty bazálneho metabolizmu možno vychádzať pri zostavovaní redukčnej diéty založené na počítanie kalóri. Táto metóda je náročná na plánovanie a počítanie.

Jednoduché vzorca pre výpočet BMR

muži: BMR = 66 + (13 sk.wikipedia.org.7 x hmotnosť) + (5 x výška) – (6.8 x vek)

ženy: BMR = 655 + (9.6 x hmotnosť) + (1.85 x výška) – (4 pretože.7 x vek)

Pre redukčné programy má výpočet BMR obmedzený význam, my nechudne počítaním kalórií. Naučíme Vás jednoduchý systém skladania jedla na tanier, ktorý zabezpečí vyvážený príjem energie. Zaujíma Vás to?

Rate this post