Cereálie je výraz odvodený od mena gréckej bohyne úrody a poľnohospodárstva Ceres. Označuje všetky obilniny a výrobky, ktorých hlavnou zložkou je akékoľvek obilia. Obilie sú šľachtené trávy s jedlými semenami. u nás sa tradične ide hlavne o pšenicu, raže, raž, ovos a kukuricu ešte. Predtým bežné, teraz pozabudnuté obilniny procházející renesanciou sú pšeno (proso) a pohánka. Importovanú, zato bežnou obilninou je ryža.

Cereálie sú hlavným zdrojom sacharidov, ktoré predstavujú najbežnejšie “palivo” pre organizmus au všetkých ľudských kultúr tvorí hlavnú zložku výživy. V rozvojových krajinách je ich podiel na skladbe stravy drvivý, ale aj v rozvinutých krajinách tvoria percentuálne viac ako 60% prijatej energie. Pre športovcov a iné ľudí s fyzickým výdajom môžu predstavovať najhojnejšia zložku potravy. Ľudia s malým fyzickým výdajom by mali jesť najviac zeleniny, pretože nepotrebujú toľko sacharidového “paliva” z cereálií sme.

Počas všetkých našich programov si budeme rozprávať o tom, čo pre nás sacharidy a cereálie vo všeobecnosti znamenajú a aké sú na še možnosti. Čo sa z akých cereálií vyrába, čo sú celozrnné výrobky a ako ich spoznať, ako variť z menej obvyklých cereálií a kde ich kúpiť.

Rate this post