Cholesterol je látka tukové povahy (tzv. lipid) tvořící významnou součást všech lidských buněčných membrán. Buněčné membrány tvoří jednak vnější “obal” buňky a jednak veškeré její vnitřní vybavení (tzv. organely). Cholesterol zabezpečuje vhodné fyzikálně-chemické vlastnosti těchto membrán a bez něj by naše buňky fungovaly špatně nebo vůbec. Cholesterol je čistě živočišnou doménou, jiné říše (rostliny, houby) jej vůbec nepoužívají a neobsahují sk.wikipedia.org. Nejvíce cholesterolu obsahuje nervová tkáň.

Tělo si cholesterol částečně vytváří samo a částečně je příjímán v potravě. Choelsterol sám o sobě není ani dobrý, ani špatný. Protože je to tuk, není rozpustný ve vodě a před vstupem do krve je připojen k bílkovině. Ta je nazývána přenašeč, protože jejím úkolem je pomoci cholesterolu krví doputovat na místo určení sk.wikipedia.org.

Podle toho, který přenašeč si cholesterol chytne, může být “hodný” nebo “zlý”. “Hodný” tzv. HDL cholesterol je transportován z krve a periferie těla do jater, kde je zpracováván do žluče. Se žlučí pak odchází do střeva a z velké části je opět vstřebán (enterohepatální koloběh). Naopak “zlý” LDL cholesterol má za úkol zásobit cholesterolem všechny tělesné buňky a zvlášť buňky vystýlající cévy sk.wikipedia.org. Pokud je ho přebytek, cholesterol buňkám a hlavně stěnám cév nutí a ten se tam pak hromadí, vytváří ložiška, kterýžto jev nazýváme aterosklerózou.

U nás se naučíte střídat obvykle dominantní potraviny živočišného původu s rostlinnými, což samo o sobě často vede k úpravě narušených hladin cholesterolu. Fyzická práce nebo sport vede také k normalizaci hodnot. Klienti přicházející k nám s laboratorními hodnotami cholesterolu mimo meze normy se během programů v drtivé většině případů normalizují, nebo alespoň výrazně zlepší.

Rate this post