Príznaky chorobného sexuálneho správania sa vyskytujú v rôznych typoch a stupňoch závažnosti. Tento článok je skôr na diskusiu, ako tvrdením. Je veľmi ťažké definovať chorobu v súvislosti so sexuálnym správaním. Je preto potrebné myslieť na to, že akékoľvek sexuálne správanie nemusí byť chorobné. Najmä, ak ide o občasnú záležitosť, skúšku, alebo obdobie. Za chorobné sa dá označiť asi až správanie, ktoré prináša napríklad problémy https://sk.wikipedia.org/wiki/Orgazmus. Článok vychádza z prieskumov v USA, kde je trend sexualitu príliš démonizovať. Preto ho berte skôr na osvieženie a s rezervou.

Za chorobné sexuálne správanie sa často považujú nasledovné prejavy a konanie:

  • Sexuálne vzťahy s viacerými partnermi súčasne alebo mimomanželské aféry
  • Sex s náhodnými neznámymi partnermi alebo využívanie služieb verejných domov
  • Oddeľovanie akýchkoľvek emócií od samotného sexuálneho aktu
  • Využívanie rôznych telefonických erotických liniek a internetových služieb podobného zamerania
  • Častá masturbácia, nevynímajúc verejné prístupné miesta
  • Časté používanie pornografických materiálov, časopisov alebo videí
  • Záľuba v masochizme alebo rôzne sadistické prejavy počas erotických hier
  • Exhibicionizmus

Ľudia majúci záľubu v jednom alebo viacerých spomenutých formách správania často utekajú od vlastných neriešených problémov, ako pocit osamelosti, depresie, úzkosť alebo stres. Môže to vyústiť do vážnych zdravotných problémov, nakazenia pohlavne prenosnými chorobami alebo narušeniu až strate osobných vzťahov s blízkymi, hlavne pokiaľ žijú v partnerskom alebo rodinnom zväzku.

Preto sú vo výpočte spomenuté aj činnosti ako promiskuita, či nevera, ktoré sa dajú hodnotiť skôr cez morálne pojmy, ako cez sexuálne zdravie. Promiskuitné správanie je nám v istom zmysle dané geneticky (keby nebolo, nesprávali by sme sa tak a za život by sme mali prísne len jedinú partnerku) sk.wikipedia.org. Avšak napríklad promiskuita môže významne zvýšiť riziko pohlavnej choroby. Chorobné sexuálne správanie je mimoriadne vypuklé u tých, ktorí nie sú schopní citovej blízkosti a citu vôbec, z čoho vyplýva ich permanentná nespokojnosť, ktorú takto ventilujú.

Vedci vykonali niekoľko prieskumov, kde zisťovali príčiny a spúšťače tohto javu. Medzi hlavné dôvody podľa nich patria vrodené alebo získané mozgové abnormality, zapríčinené sklerózou, epilepsiou, demenciou či Parkinsonovou chorobou. Významnú úlohu môže zohrať hladina serotonínu, dopamínu a norepinefrínu v mozgu, narušením ktorej môžu vzniknúť rôzne poruchy správania sa, spúšťačom môžu byť aj negatívne sexuálne zážitky v mladosti. No v sexe platí aj príslovie príležitosť robí zlodeja. Treba myslieť na to, že takéto sexuálne správanie sa vyskytuje niekedy aj u ľudí, ktorí sa chcú pobaviť, alebo spestriť si život. Chorobné sexuálne správanie sa týka tak mužov ako aj žien, a to všetkých vekových kategórií. Prieskumu ukazujú, že sa tieto prejavy týkajú až u 3-6% Američanov.

Rate this post