Aký je rozdiel medzi endermológiou a liposukciou?

Endermológia je neinvazívne ošetrenie a zlepšuje kvalitu spojivového tkaniva. Liposukcia je invazívna metóda, zameraná na odstránenie hlbokého tuku z konkrétnej oblasti. Lekári často odporúčajú endermologické ošetrenia po liposukcii, pretože hojenie je rýchlejšie a dostane tkanivo skôr do kondície.

Je liposukcia vhodný spôsob liečby obezity?

Liposukcia nie je vhodný spôsob pre liečbu obezity. Liposukcia neprinesie výsledok ani ako posledná možnosť pre ľudí, ktorí nedokážu schudnúť diétou a cvičením. Obézni pacienti takmer vždy znovu naberú hmotnosť, ktorú stratili liposukciu, pokiaľ dramaticky nezmenia svoje stravovacie návyky (úprav stravovania), alebo výrazne nezvýšia energetický výdaj (fyzické cvičenie). Ak sa chirurgickým zákrokom pokúsime odstrániť veľké množstvo tuku – s cieľom liečiť obezitu, výrazne narastá riziko vážnych komplikácií – absolútne maximum by malo byť 4-5 kg tuku p čas jedného dňa. Z toho vyplýva, že liposukcia nebude znamenať veľký prínos pre pacientov, ktorí si myslia, že im pomôže schodnúť www.mojalekaren.sk.
Na druhej strane, aj človek s nadváhou, ktorého hmotnosť je už niekoľko rokov stabilizovaná, avšak má niektoré problematické oblasti s nahromadením tuku, môže byť vhodným kandidátom pre liposukciu. Ak je cieľom vylepšiť určitú konkrétnu oblasť tela – upraviť jej tvar, môže byť výsledkom spokojnosť pacienta.

Zabezpečí liposukcia trvalý výsledok?

Po liposukcii je nový tvar tela viac menej trvalý. Ak sa telesná hmotnosť pacienta po liposukcii mierne zvýši, pôjde o proporčný nárast nového tvaru tela. Tukové bunky, ktoré boli odstránené pri liposukcii späť nenarastú. Pokiaľ pacient nenaberie nadmerné množstvo tuku, tento nový uspokojujúci tvar tela je trvalý. Samozrejme aj po liposukcii čas beží ďalej a s vekom prídu zvyčajné zmeny tvaru tela, ktoré sprevádzajú starnutie.

Spôsobuje liposukcia nerovnomernosť povrchu kože – vznikajú jamky?

Nerovnomernosť povrchu kože patrí k známym rizikám liposukcie. Avšak v rukách skúseného chirurga ide o minimálne riziko. Pri používaní kanýl s veľkým priemerom bolo toto riziko vyššie, avšak dnes sa väčšinou používajú mikrokanyly (s priemerom menším ako 3,00 mm), čo riziko znižuje. Použitím mikrokanýl a viacerých portov (veľmi malých otvorov v koži, cez ktoré sa kanyly zavádzajú) chirurg dokáže v podkožnom tuku vytvoriť veľmi malé tunely, ktoré sa navzájom križujú a zabezpečujú oveľa priaznivejší výsledok. Ak sa chirurg s veľmi hrubou kanylou náhodou priblíži ku koži, môže odsať príliš veľké množstvo tuku a spôsobiť nerovnosť, avšak pri použití mikrokanyly je toto riziko minimálne  stop fajceniu.

Keďže pri liposukcii sa odstraňuje tuk a tukové bunky, bude sa mi tuk po liposukcii ukladať na iných miestach?

Zjednodušene povedané ÁNO. Avšak rozoberme si to podrobnejšie – po prvé, tuk sa ukladá vtedy keď váš kalorický príjem (jedlo, nápoje) prevyšuje váš energetický výdaj (fyzická aktivita), čo znamená, že ak si budete dávať pozor na túto rovnováhu, nový tuk sa vám nebude ukladať – NIKDE. Ak si však pozor nedáte, vaše telo si prebytočnú energiu bude ukladať vo forme tuku – a keďže z miesta kde ste mali urobenú liposukciu bolo množstvo tukových buniek odstránené, je veľmi pravdepodobné, že sa vám tuk začne ukladať na miestach kde doteraz nebol – ale – a to je potrebné zdôrazniť – len ak bude nerovnováha medzi príjmom a výdajom energie bude.

Narastú mi nové tukové bunky?

Tukové tkanivo môže zväčšovať svoj objem dvoma spôsobmi:

  • Hypertroficky – to je štandardný spôsob ukladania tuku – tuk (ktorý je výsledkom prevahy príjmu energie nad výdajom) sa ukladá do existujúcich buniek
  • Hyperplasticky – podľa najnovšieho výskumu tento spôsob prichádza do úvahy až v momente keď na tele nosíte viac ako cca 40 kg tuku (ak je vaša hmotnosť viac ako 200% vašej ideálnej hmotnosti)

To teda znamená, že nové bunky vám nenarastú (ak nenastane stav, že priberiete nad 200% vašej ideálnej hmotnosti). Čo sa však môže stať, je že ak si nedáte pozor na rovnováhu príjem/výdaj, tuk sa vám uloží do existujúcich buniek – a keďže ste ich na niektorých miestach odstránili, môže sa vám uložiť niekde, kde sa vám doteraz neukladal.

Prečo si ľudia dávajú robiť chirurgickú liposukciu keď existujú „nechirurgické“ spôsoby liposukcie?

Nechirurgická liposukcia neexistuje – a to z jednoduchého dôvodu, liposukcia znamená “odsatie tuku” – a to je možné len chirurgicky (rôzne názvy novších procedúr ako sú WAL- liposukcia vodným lúčom, PAL – liposukcia s mechanickým rozrušovaním, LAL – laserová, UAL – ultrazvuková atď., popisujú spôsob akým sa napomáha rozrušovaniu tukového tkaniva – následné odsatie tuku prebieha VŽDY mechanicky cez kovovú kanylu). Takzvané „nechirurgické spôsoby liposukcie“ stoja a padajú na dôvere klientov v to, že je možné aby im bol tuk bez zásahu do tukového tkaniva (zvonku) rozrušený a potom sa „vyplaví“ napríklad močom (podľa niektorých tvrdení), alebo lymfatickým systémom „von z tela“). Tieto tvrdenia sú však výrazne zavádzajúce a nepodložené vedeckými a overenými faktami.

Je možné sa cvičením zbaviť tuku z určitého miesta na tele?

Aj keď je cvičenie a fyzická aktivita všeobecne veľmi prospešná z viacerých hľadísk (kardiovaskulárny systém, pohybový systém, nervový systém, atď.)  neexistuje spôsob akým zabezpečiť aby sa nejakým konkrétnym cvikom podarilo “schudnúť“ z konkrétnej partie. Postupnosť, v ktorej nám tuku „ubúda“ a „pribúda“ je dané geneticky hormonálne a žiadnym “cieleným” cvičením túto postupnosť neoklameme.

Čo je to ultrazvuková liposukcia?

Ultrazvuková liposukcia sa od štandardnej odlišuje tým, že kanyla, ktorou sa tuk odsáva, počas zákroku vibruje a generuje ultrazvuk, ktorý pomáha rozrušovať tukové tkanivo – uľahčuje tak mechanickú prácu chirurga – operatéra. Pre pacienta to však prináša zvýšené riziko komplikácie – ultrazvuk totiž v tkanive vyvoláva zvýšenie teploty a pri nesprávnom postupe alebo neopatrnosti chirurga hrozí vznik nekrózy tkaniva až popálenín. Samozrejme v rukách skúseného chirurga má táto metóda svoj prínos – hlavne uľahčuje mechanickú prácu. Následné odsatie tuku už prebieha rovnakým spôsobom ako pri štandardnej liposukcii.

Rate this post